วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประวัติตัวละครเกมเทลรันเนอร์

1.ราฟ 

               ชื่อ ราฟ
               อายุ 18 ปี
               น้ำหนัก 65 Kg.
               ส่วนสูง 178 Cm.
               กรุ๊ปเลือด O
               สัญชาติ  เกาหลี


2.ดีดี้
               ชื่อ                 ดีดี้
               อายุ                21  ปี
               น้ำหนัก           52  กก.
               ส่วนสูง           168  ซม.
               กรุ๊ปเลือด        O
               สัญชาติ           เกาหลี

3.เนสสึ

                ชื่อ              เนสสึ
                อายุ             21  ปี
                น้ำหนัก         61
                ส่วนสูง         172  ซม.
                กรุ๊ปเลือด      O
                สัญชาติ         ไทย

4.บิ๊กโบ

               ชื่อ             บิ๊กโบ
               อายุ            18  ปี
               น้ำหนัก       125  กก.
               ส่วนสูง       192  ซม.
               กรุ๊ปเลือด    O
               สัญชาติ     บลาซิล

5.ลีน่า

                    ชื่อ                ลีน่า
             อายุ               17  ปี
             น้ำหนัก           38  กก.
             ส่วนสูง           155  ซม.
             กรุ๊ปเลือด         A
             สัญชาติ           ฝรั่งเศษ

6.หมิงหมิง

            ชื่อ                 หมิง หมิง
            อายุ                10  ปี
            น้ำหนัก            32  กก.
            ส่วนสูง            130  ซม.
            กรุ๊ปเลือด         B
            สัญชาติ           จีน7.โชวอน


          ชื่อ               โชวอน     อายุ11 ปี
          น้ำหนัก            35 กก.
          ความสูง           140 ซม.
          กรุ๊ปเลือด         O
          สัญชาติ            เกาหลีขอบคุณที่รับชม